SERVEIS

Des de l'AMPA oferim els següents Serveis:

MENJADOR

Tenim contractada l'empresa ADARA, que ens fa tant el menjar com el monitoratge. Ja fa uns anys que treballem amb aquesta empresa, i podem dir que el resultat és plenament satisfactori, tant en quant a la qualitat del menjar com del servei.

El telèfon d'ADARA és 93.645.51.00

Hi ha dues maneres de ser usuari d'aquest servei:

Usuari fixeels infants que en fan ús cada dia del menjador. És necessari passar per l'espai del menjador i omplir un document amb informació sobre l'infant i altres dades. La forma de pagament és mitjançant gir bancari mensual. Preu: 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

Usuari esporàdic: els infants que en fan ús de tant en tant. Funciona mitjançant pagament efectiu a partir de les 9 del matí a l'espai del menjador. Preu: 6,80 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

El servei de menjador escolar comença el 12 de Setembre (excepte P3).

Horari del MENJADOR
Jornada ordinària: 12:30 - 15
Jornada intensiva: 13 - 15:30

Coordinadora: Cristina Choy Vicente

Horari d'atenció a les famílies: 9-10h

ACOLLIDA:

El servei d'acollida el realitza l'empresa ADARA

Coordinadora: Cristina Choy Vicente
Preus:  
         Eventual 1 h.              3,8€
         Eventual 1:30h           5€
         Fixe 1h.                      38€/mes
         Fixe 1:30h.                 50€/mes 

EXTRAESCOLARS


Les extraescolars de la nostra escola les gestiona l'empresa Sensació activa.  El seu telèfon de contacte és 93 015 35 36, Mòbil: +34 656 69 39 80

Sensación Activa S.L. és una agència de serveis lúdic-educatius i esportius, composta per un equip de professionals per oferir a les famílies, centres escolars i a les empreses diferents i exclusius programes.
Els programes i l’equip humà, són els pilars de Sensación Activa S.L., amb una experiència de més de 15 anys dedicats a l’esport, la creativitat i a l’aprenentatge de forma lúdica.
Desenvolupant contínuament experiències, pels nostres clients des de la il·lusió i la passió pel nostre treball. Simplement, creiem que Sensación Activa és una altra historia.
LLIBRES DE TEXT: 

El curs 2012-13 vam iniciar el Projecte de Socialització de Llibres a la nostra escola, amb la il·lusió i l’esperança de proporcionar una ajuda econòmica a les famílies i el compromís de contribuir a la formació dels nostres fills i filles, incentivant valors educatius com ara la solidaritat i el respecte pel medi ambient.
El nostre és un projecte global, de les opcions possibles, és el de màxima complexitat, això vol dir que inclou TOTS els llibres i material didàctic per a TOTS els alumnes des de P3 fins a 6è de primària.
Què és i com funciona la socialització de llibres
La socialització de llibres de text consisteix a la generació d’un banc de llibres de text i de lectura que l’Ampa deixarà en préstec als alumnes durant el curs escolar. L’alumne en fa ús durant tot el curs, i en acabar els retorna a l’escola per ser reutilitzats el curs següent per un altre alumne.
La reutilització dels llibres durant diferents cursos escolars comporta que el cost d'adquisició i de reposició de llibres sigui repartit entre totes les famílies durant tota l'etapa escolar amb el que s'aconsegueix un estalvi econòmic.
És un projecte que comporta un compromís d’adhesió per part de les famílies de 4 anys.
La participació en el projecte és voluntària i implica la plena acceptació de la normativa reguladora.

Què he de fer per participar?

Abonar la quota corresponent al Projecte de Socialització.
Abonar la quota del Ampa.
Acceptar la Normativa reguladora del projecte.
Signar el compromís d’adhesió